Achtergrond

WikiHouse is een internationaal non-profit project, een open community, opgericht door Alistair Parvin.

WikiHouseNL

Alastair Parvin: “Wat als nu , in plaats van dat architecten gebouwen maken voor hen die het zich kunnen permitteren om hen opdracht te geven, gewone burgers hun eigen huis kunnen ontwerpen en bouwen ?”

WikiHouse staat voor: zelfbouw, kleinschaligheid, duurzaamheid, goedkoop bouwen, toegankelijk en makkelijk bouwsysteem. Zelfbouw bedoeld als: zoveel mogelijk met eigen handen je eigen huis in elkaar zetten, zonder hoofdaannemer/bouwbedrijf. Bij voorkeur bouwen in hout, want dat is een licht materiaal, makkelijk bewerkbaar en het heeft een vriendelijk en toegankelijk karakter. Dus bij uitstek geschikt voor zelfbouw.

WikiHouseNL

Achtergrond is een nieuwe oriëntatie op het bouwen en de architectuur. Er is behoefte en belangstelling voor vernieuwing, self-supporting, off-grid wonen, recycling en low-tech, als antwoord op problemen als klimaatverandering, verstedelijking en gezondheid.
De toekomst van het bouwen ligt misschien wel in het iedereen de kans geven zelf te bouwen en dat steden worden ontwikkeld door gewone burgers. Veel mensen willen en kunnen niet meer afhankelijk zijn van (hun eigen) monetaire economie en willen goedkoop bouwen en wonen.

Hoe maken we de tools, de infrastructuur en de instituties voor de sociale economie van de architectuur? Als we kijken naar hoe open source software leidde tot open source hardware, zoals 3D printers (die gemaakt kunnen worden met behulp van 3D printers) en cnc-freesmachine, dan zien we dat deze technologie drempels en kosten verlagen. Zij maken ingewikkelde fabricage mogelijkheden bereikbaar. Misschien is de toekomst wel: de fabriek is overal en ontwerpers zijn we allemaal.

WikiHouseNL

Dat is een industriële revolutie. Democratisering van de productie. WikiHouse is in die zin geen product, maar een concept. De toekomst van het bouwen ligt misschien wel in het iedereen de kans geven zelf te bouwen en dat steden worden ontwikkeld door gewone burgers.

makers_faire_new_york