WikiHouse Village op Centrumeiland Amsterdam

stadsplan Amsterdam, ontwikkeling IJburg 2014-2015

De gemeente Amsterdam legt naast het bestaande IJburg een nieuw klein eiland aan: Centrumeiland. De zandopspuiting is in 2016 gereed.

Voor de inrichting van dit eiland is Arcam, het architectuurcentrum van Amsterdam, gevraagd om plannen te verzamelen en een debat te organiseren. Onder de titel Stad in Zicht worden alle belangstellenden gevraagd een idee of een visie geven. Waar staat WikiHouse voor als het gaat om een wijk?

WikiHouse Village Plan voor Centrumeiland Amsterdam IJburg

WikiHouse nederzetting/community

WikiHouse Village moet een ander stukje ‘stad’ worden. Ruimte voor individuele huizen, te bouwen door zelfbouwers. Geen grootschalige metropool, zoals IJburg grotendeels is, maar een fijnmazig netwerk van kleine straten en paden. Uitsluitend vrije kavels, in hoge dichtheid.
The Village is bedoeld voor individuele zelfbouwers. Voor bouwer-eigenaars en niet voor projectontwikkeling (bouwen voor de markt). In principe alleen vrijstaande huizen. Parkeren op eigen erf.

Kavels in WikiHouse Village, grote dichtheid, lage grondprijs

WikiHouse staat voor zelfbouw, kleinschaligheid, duurzaamheid, goedkoop bouwen, toegankelijk, makkelijk bouwsysteem.

In de nederzetting worden zoveel mogelijk kavels (ca. 850) geprojecteerd, in een hoge dichtheid, waardoor grondprijs laag kan blijven.

Een niet-stedelijke structuur (versus de grootstedelijke metropool IJburg) met zo min mogelijk verharde terreinen en zo smal mogelijke straten en paden.

WikiHouse is bouwen in hout, want dat is een licht materiaal, makkelijk bewerkbaar en het heeft een vriendelijk en toegankelijk karakter. Dus bij uitstek geschikt voor zelfbouw.
Zelfbouw bedoeld als: zoveel mogelijk met eigen handen je eigen huis in elkaar zetten, zonder hoofdaannemer/bouwbedrijf.

Groenplan voor WikiHouse Village, minimaal verharden, maximaal begroeid terreinIn de wijk ook alles in het werk stellen om echte zelfbouw mogelijk te maken. In allerlei vormen is support en technische ondersteuning beschikbaar. Zoals werkplaatsen voor houtbewerking (zagen, frezen e.d.). En ‘winkels’ waar men lastige onderdelen zoals een fundering kan bestellen.

In het plan is veel aandacht voor de groenstructuur. Langs alle hoofdroutes zijn er zones voor groen (zoals bermen en bomen). Er zijn open velden, contact met het water, natuurgebieden en uitwaaiterreinen. Voor parkeren (op eigen terrein of garage) hoeft er alleen bij de entree’s van The Village verhard te worden. Voor het overige zo min mogelijk verharden en zo veel mogelijk begroeid terrein.

WikiHouse Village Zon en Wind Energie

WikiHouse Village is duurzame energie toepassen. Het lokaal produceren van energie van bijvoorbeeld zon en wind is voorgeschreven. De fluctuerende energie-overschotten opslaan met behulp van nieuwe en oude technieken (accu’s en batterijen). Dit wordt beheerd in gezamenlijke lokale netwerken. Nieuwe technieken zoals laagspanning en gelijkstroom toepassen. Streven naar zelfvoorzienend wonen, off-grid.

 

 

Structuur Plan WikiHouse op Centrumeiland

WikiHouse Village heeft een niet-stedelijke structuur.
Een netwerk werk van ‘breuklijnen’, waardoor er een diversiteit aan richtingen en locaties ontstaat. Er zijn geen doorgaande hoofdroutes (maar alle kavels zijn goed bereikbaar). Het benadrukt de kleinschaligheid van de wijk en het specifieke karakter.

De gronduitgifte zou via een dynamische proces moeten plaatsen, waarin ruimte is voor eigen keuzes en geleidelijke groei en ontwikkeling langs een aantal vaste lijnen. Niet alles staat van te voren vast, alleen een hoofdstructuur.

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content