Bouwen in hout

Bouwen in hout is zeer duurzaam.

Het wordt ook wel houtbouw genoemd, dat wil zeggen bouwen met als bouwmateriaal (zo veel mogelijk) hout.
In vergelijking met andere materialen is houtbouw de meest duurzame vorm van bouwen. Dat geldt zowel voor woningbouw als voor andere gebouwen.
Als een bouwonderdeel in hout beschikbaar is, dan is dat altijd wat duurzaamheid betreft een gunstige keuze. Dat geldt bijvoorbeeld voor gevels, wanden, vloeren, kozijnen, deuren, trappen.

hout_hernieuwbare_grondstof

voordelen van hout

Hout als materiaal is beter omdat het relatief licht is en relatief sterk. Het materiaalgebruik is economischer, goedkoper. Bouwmethodes zijn makkelijker. Ook de kosten en de milieubelasting van het transport zijn daardoor gunstiger.
Hout is een hernieuwbare grondstof,
dat wil zeggen het is eindeloos beschikbaar, het put de aarde niet uit en is in balans met de omgeving.
De productie van hout in bosbouw is niet milieubelastend. Als die bossen tenminste duurzaam beheerd worden (selectief kappen en natuurlijke verjonging).

lumber

verantwoorde bosbouw

Controle op verantwoorde bosbouw gebeurt onder ander door FSC (Forest Stewardship Council) en deze organisatie kent een keurmerk toe aan hout en houtproducten als een bedrijf voldoet aan de FSC-standaard. Het is gericht op het verantwoord beheer van bossen, met name in tropische gebieden, en om sociale, milieu- en economische belangen in balans te brengen, en om bossen voor huidige en toekomstige generaties te beschermen.
Een ander veelvoorkomend keurmerk is van de PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).

Timber_2

volledig uitnutten van het materiaal

Hout kan bovendien volledige gebruikt worden (geen afval) en kan zelfs meermalen hergebruikt worden. Materiaalgebruik is daardoor over een lange periode genomen zuinig. Hergebruik kost ook relatief weinig energie. Ook van resthout, spaanders en zaagsel kunnen houtproducten gemaakt worden. Er gaat niets verloren.
Uit bomen kunnen niet alleen planken en balken gezaagd worden. Combinaties van specifieke vormen van hout met lijm leveren hele gunstige producten op, zoals multiplex en gelamineerd hout (zie verder).
Houten bouwelementen kunnen ook goed in een werkplaats of fabriek worden geprefabriceerd.

houten woningen

i-joist_of_i-ligger

i-ligger of i-joist

Een woning van hout, dus zonder metselstenen en zo min mogelijk beton, kan goedkoper en duurzamer gebouwd worden. Er zijn zeer slimme hightech houtproducten die zorgen voor een lager totaalgewicht, dunnere gevels en snellere bouwtijd. In Nederland nog niet standaard, maar met de hogere energie-eisen komt houtbouw echt dichterbij.

Voor hele dikke gevels (vanwege de isolatiepakketten) worden de laatste tijd i-liggers toegepast (verticaal). Vooral in Noord-Amerika worden deze producten (I-joists) al heel lang voor vloeren gebruikt omdat ze stijver en lichter dus gunstiger zijn dan gewone houten vloerbalken.

Langs de boven- en de onderkant loopt een rechthoekig balkje, daartussen zit een (verticale) plaat.

OSB plaat dichtbij

OSB plaat dichtbij

Voor vloerplaten wordt OSB gebruikt (oriented strand board), de opvolger van underlayment (een specifiek soort multiplex; in de bouw spreekt men altijd van ‘triplex’).

Wat al deze producten gemeen hebben is wat in Noord-Amerika heet engineered wood. Houtproducten samengesteld uit gelijmde fineerlagen en grote spaanders (chips). Door de richting en de lagen gunstig te kiezen wordt materiaal bespaard en een beter constructiemateriaal gecreëerd dan gewoon massief constructiehout.

Door een specifieke keuze van de houtsoort , spaan- of vezelgrootte, richting, lagen, lijmen, elementvormen en -afmetingen, kunnen uitgekiende producten worden gemaakt voor speciale doelen of voor meer algemene toepassingen.

(wordt vervolgd)

Oriented Strand Board (OSB)

Oriented Strand Board (OSB)