Zonnepanelen

(Energiebesparen is onderdeel van duurzaam bouwen en ontwerpen.)

Met zonnepanelen kan elektrische stroom worden opgewekt, doordat in de fotovoltaïsche cellen in die panelen een stroom gaat lopen als daar zonlicht op valt. De panelen zijn dermate in prijs gedaald dat het voor een woning of een bedrijf rendabel is om daarmee het eigen stroomverbruik drastisch te verlagen.

Voor de panelen zijn er diverse degelijke montagesystemen om op bestaande en nieuwe daken zonnepanelen aan te brengen.

Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Uit één paneel komt werkend door zonlicht zo’n 10 tot 30 Volt. De panelen worden in serie geschakeld. Om de stroom geschikt te maken voor het gewone net van 230 Volt wisselstroom is een omvormer nodig.

omvormer_voor_zonnepanelen

Van de omvormer gaat de 230V stroom naar de groepenkast die meestal in de meterkast zit. Via één of twee (vrije) groepsaansluitingen kan de stroom terug het net in lopen.

De andere, gewone groepen trekken stroom uit de huis- of bedrijfsaansluiting en laten de stroommeter voorwaarts lopen (verbruik). De stroom van de zonnepanelen loopt de andere kant op en doet de stroommeter ‘teruglopen’ (opbrengst). Verbruik minus opbrengst is het netto aantal stroomeenheden (kWh) dat men aan de stroomleverancier betaalt. Deze aftreksom heet salderen.

Als het aantal teruggeleverde eenheden (kWh) in een jaar uiteindelijk gelijk of minder is dan het aantal geleverde eenheden dan wordt op de energierekening voor het terugleveren dezelfde eenheidsprijs gebruikt. De rekening voor elektriciteit kan dan tot nul dalen.

Als er méér wordt teruggeleverd dan verbruikt dan zijn de kosten negatief, of te wel het gaat geld opleveren. Echter de prijs per eenheid (van de energieleverancier) die op de rekening stond is samengesteld uit verschillende soorten kosten (niet alleen het energietarief, ook o.a. energiebelasting en btw). De vergoeding die wordt terugbetaald is dan meestal alleen het kale leveringstarief. Dus veel minder dan de aftrek bij het salderen, want dat geldt alleen tot wanneer de aftreksom op nul zou uitkomen.

slimme_meter

De nieuwste (digitale) meters die door de netwerkbeheerders worden geleverd geven duidelijk apart aan hoeveel stroom er is afgenomen en hoeveel stroom er is teruggeleverd. Ook is te zien hoeveel stroom er op het moment zelf, actueel wordt afgenomen of teruggeleverd. Deze meters kunnen ook op afstand automatische uitgelezen worden zodat de energieleverancier direct het netto verbruik kan registreren.