werkwijze

Bij het eerste (gratis) gesprek bekijken wij met elkaar welke bouw- of verbouwzaken er spelen en hoe ik u hierbij van dienst kan zijn. Vaak zijn er al allerlei ideeën en plannen en we kunnen bedenken en tekenen wat er mogelijk is.
Voordeel van het werken met een architect is dat het altijd om maatwerk gaat, om het verwezenlijken van úw wensen, het aandragen van alternatieven, en het vinden van de beste oplossingen.

Elk project is anders, en alle bewoners/opdrachtgevers en zijn of haar wensen zijn anders. Maar de aandacht voor behoeften van de opdrachtgever en voor het halen van de hoogst mogelijke kwaliteit is hetzelfde.

Zie voor bewoners met een (optie op een) vrije kavel, of zich oriënterend op een vrije kavel ook hoe wij met tekenen en beeldvorming omgaan bij Varianten voor Kavels (pagina).
En kijk ook bij Zelfbouw, onze pagina over bewoners die zelf het initiatief nemen om te bouwen.

Deze resultaten mag u verwachten:

 • Door een stapsgewijze aanpak en ‘first things first’ blijft duidelijk waar we naar toe gaan.
 • Door een goede voorbereiding en goede communicatie kan efficiënt gewerkt worden.
 • Door samenwerking ontstaat een consistent eindresultaat.

Elk productieproces verloopt in fasen, meestal van grof naar fijn heet dat.

Door eerst met elkaar vaststellen wat de kern van de zaak is, welke doelen worden nagestreeft kan in grote lijnen nagedacht worden over oplossingen of een ontwerp. Daarna maken we een voorstel hoe we denken dat het werk moet worden aangepakt en wat de kosten zijn.

Te maken plannen zijn eerst voorlopig. Ze worden definitief als het uiteindelijk beste plan of ontwerp wordt goedgekeurd.

Alle werk is tenslotte maatwerk, waarbij de situatie en achtergronden bepalend zijn.

In alle stadia van het ontwerp- en bouwproces zien we de vragen en punten van de opdrachtgever en van de opgave tegemoet. Na overwegen en argumenteren kan en moet soms worden bijgestuurd voor het beste resultaat.

Samenwerken met anderen

Daar waar nodig in het proces wordt gebruik gemaakt van en samengewerkt met deskundigen en/of vakgenoten. Er is samengewerkt met:

 • Elffers van der Veen architecten
 • ontwerpburo MULLER
 • Pieters Bouwtechniek
 • Van Eden Bouwconstructies
 • Quinten Wildeboer Bouwkundig Constructie Adviesburo
 • AV Consulting
 • Bouwadviesbureau Strackee
 • DGMR Raadgevende Ingenieurs
 • De Heeren Meijer
 • Prostijl Civiel Advies
 • HB-Adviesbureau
 • IntROview Adviesbureau
 • Kerssen Graafland architecten
 • Land in Zicht
 • Prospect Ontwerp & Ontwikkeling

De producten & diensten

De  werkzaamheden die geleverd kunnen worden:

 • Ontwerpvoorstellen binnen en buiten (in 3d)
 • Bouwkundig advies
 • Nieuwbouw (woningbouw en utiliteit)
 • Renovatieplan
 • Kleuradvies, binnen en buiten
 • Omgevingsvergunning aanvragen
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Herontwikkeling en herbestemming gebouw en omgeving
 • Interieur, inrichting & meubilair
 • Stedenbouwkundig ontwerp
 • Verbouwingen, uitbreidingen & aanpassingen
 • Bestekken (Stabu) schrijven