inrichting leerwerkplaats staalfabriek IJmuiden

project: nieuwe inrichting W-werkplaats Training Centre
opdrachtgever: Corus Strip Products, IJmuiden (nu Tata Steel)

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

plan, ontwerp

Voor de modernisering van de werktuigkundige werkplaats van het Corus Training Center aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord is een plan gemaakt waarbij de vloer is verdeeld in gekleurde vlakken (aan de hand van de verschillende onderwijsvakken) en in het midden een zeshoekige studieruimte is geplaatst.
De W-werkplaats biedt ruimte voor verschillende vakrichtingen binnen de in-corporate opleidingen van Corus.
De studieruimte is ontworpen met een diagonaal raster van stalen kozijnprofielen, waarin glas wordt gezet. Leerlingen maken in de studieruimte zelfstandig (theorie)opdrachten met behulp van een computer. Bij de studieruimte staan vier verticale informatietorens voor papieren documentatie.
Bij de verschillende vakgebieden staan ter markering en oriëntatie verticale signs met belettering.

studiecentrum

De zeshoek en de diagonalen is gekozen om binnen het overvolle veld van machines en techniek een sterk vormelement te krijgen dat ook past. Het studiecentrum biedt plaats aan 28 leerlingen. De ruimte is geheel dicht zodat er geen werkplaatsgeluid is. Op het ‘dak’ staat een klimaateenheid die de warmte van de PC’s in balans houdt. Er is zoveel mogelijk glas zodat docenten toezicht kunnen houden.

uitvoering

Bij de keuze van het vloeroppervlakken heeft de verdeling en kleurstelling van de vakgebieden een rol gespeeld, en de kleurvoorschriften van Corus, die betrekking hebben op vloergebieden waar men in de fabrieken wel en niet mag komen en er verplichtingen zijn met betrekking tot het dragen van veiligheidsmiddelen.