Passief Bouwen

(Energiebesparen is onderdeel van duurzaam bouwen en ontwerpen.)

Het concept van Passief Bouwen (afkomstig van Passivhaus) bestaat al geruime tijd en is een idee van eind jaren tachtig, waarbij met zo min mogelijk energieverbruik en zo min mogelijk machines een huis en een huishouden draaiend wordt gehouden. Alles binnen telt bijvoorbeeld mee om het huis warm te houden. Dan moet je heel dik isoleren en alles rondom luchtdicht maken. Van belang ook om een woning goed op de zon te oriënteren, dan heb je het meeste profijt van de zoninstraling. Het idee is vertaald in een aantal exacte eisen.

passief_huis_maatregelen_1

In Nederland en België gelden de volgende eisen voor passiefhuizen:

– Voor het verwarmen van het gebouw tot 20 graden Celsius mag niet meer energie verbruikt worden dan 15 kWh/m2 per jaar. Dit betekent dat een haarföhn een passiefhuis van 100 m2 zou kunnen verwarmen.

– Een maximaal primair energiegebruik van 120 kWh/m2 per jaar. Het primaire energieverbruik is de som van de energie die gebruikt wordt voor ruimteverwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur.

– Een luchtdichtheid van maximaal n50 < 0,6 h-1. Dit betekent dat er maximaal 60% van de binnenlucht in één uur via kieren naar buiten mag stromen bij een luchtdrukverschil van 50Pa.

– Het voorkomen van oververhitting in de zomer. Een passiefhuis zonder koelinginstallatie moet een oververhittingfrequentie van 5% of lager halen. De oververhittingfrequentie geeft het percentage van het jaar aan dat de binnentemperatuur boven de 25 graden komt. Een passiefhuis met koelinginstallatie mag niet meer dan 15 kWh/m2 per jaar verbruiken aan koeling.passief_huis_maatregelen_2

Warmte, dus energie wordt behouden door uitgaande ventilatielucht door een warmtewisselaar te sturen (warmteterugwinning).

Energie zelf opwekken met zonnepanelen (stroom) en zonnecollectoren + boiler (warm water).

Voor het ontwerpen en bouwen moet vooral gelet worden op de keuze van de juiste materialen (met zeer hoge isolatiegraad) en het voorkomen van energielekken. Gevels worden hierdoor vrij dik (isolatiepakket van 30 cm) en voor glas is men aangewezen op drievoudige panelen (HR+++).

De EPC van passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4. Deze zijn dus niet energieneutraal, want dan zou de EPC op nul moeten uitkomen.

schema_doorsnede_huis_Passief-bouwen_maatregelen

schema doorsnede woning