duurzaam bouwen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het proces van ontwerpen en bouwen.

Alle keuzes en beslissingen in dit proces zijn van belang voor wat wel wordt genoemd de ecologische voetafdruk, van het bouwen, met name de CO2-voetafdruk (carbon footprint) van een project. Het is beter zo min mogelijk bij te dragen aan de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde.
Energiezuinig bouwen is de grootste factor in het verbeteren van de milieubelasting van een gebouw. Dat is ook te zien aan de EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt) die door de overheid zijn voorgeschreven via het Bouwbesluit.

Sterk isolerende materialen en energiebesparende installaties (bijvoorbeeld ventilatie met warmteterugwinning) kunnen dan zorgen voor het terug dringen van het energieverbruik van een woning of een gebouw.

Duurzaam bouwen is niet allen aandacht voor CO2. Het betekent ook kijken naar wat goed of beter is voor mens en milieu, minder of niet vervuilend, gezonder. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het binnenmilieu, verantwoord watergebruik, gebruik van recyclebare en demontabele materialen en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Bouwen met begrip voor het hele proces van materiaalvorming, gebruik, verbruik, afschaffing en ontdoening, daarbij kijkend naar energielasten, CO2 beslag, bronuitputting etc. Dit is alleen te beoordelen na het raadplegen van (reken)programma’s en niet eenvoudig zonder meer uit te maken. Het valt onder de term Milieuclassificatie. De waardering van bouwmaterialen die loopt van ‘beste keuze’ tot ‘onaanvaardbare keuze’ staat echter niet van jaar tot jaar vast. Ontwikkelingen bij beheerders, producenten en hergebruikers kunnen bouwproducten verbeteren of verslechteren ten opzichte van andere.

Zonne-energie wordt steeds meer gebruikt om geheel of gedeeltelijk te besparen op door fossiele brandstof opgewekte energie. Sterk in opkomst is het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen.

Er zijn de laatste thema’s bijgekomen als energieneutraal bouwen, passief bouwen, nul-op-de-meter, zelfvoorzienend zijn, off-grid.

Bouwen in hout levert veel duurzaamheid voor een huis of een gebouw.

 

bureau-gezaagd-hout-dorsaal