Nieuwbouw Vlietpark

project nieuwbouw vlietpark nieuwkoop

Vlietpark in Noorden eiland in waterrijk gebied met nieuwe woningen

Vlietpark in Noorden eiland in waterrijk gebied met nieuwe woningen

Woningbouwproject Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd juni 2013

Woningbouwproject Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd juni 2013

Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd huur- en koopwoningen

Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd huur- en koopwoningen

Vlietpark met een brug verbonden ook toegankelijk voor auto

Vlietpark met een brug verbonden ook toegankelijk voor auto

nieuwbouwproject Vlietpark Noorden gemeente Nieuwkoop

nieuwbouwproject Vlietpark Noorden gemeente Nieuwkoop

op Vlietpark werden parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd

op Vlietpark werden parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd

Huur- en koopwoningen opgeleverd project Vlietpark Nieuwkoop

Huur- en koopwoningen opgeleverd project Vlietpark Nieuwkoop

Vlietpark bestaande woningen zijn bijna allemaal vervangen door nieuwbouw

Vlietpark bestaande woningen zijn bijna allemaal vervangen door nieuwbouw

Vlietpark woningtype met inpandige bergingen

Vlietpark woningtype met inpandige bergingen

opgeleverde koopwoningen op Vlietpark Noorden

opgeleverde koopwoningen op Vlietpark Noorden

nieuwe huurwoningen van woningbouwproject Vlietpark Noorden

nieuwe huurwoningen van woningbouwproject Vlietpark Noorden

Vlietpark eengezinswoningen vervanging van bestaande woningen

Vlietpark eengezinswoningen vervanging van bestaande woningen

alle woningen van Vlietpark liggen aan het water

alle woningen van Vlietpark liggen aan het water

Woningbouwproject Vlietpark (gemeente Nieuwkoop)

Woningbouwproject Vlietpark (gemeente Nieuwkoop)

Vlietpark in Noorden eiland in waterrijk gebied met nieuwe woningen Woningbouwproject Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd juni 2013 Vlietpark Noorden Nieuwkoop opgeleverd huur- en koopwoningen Vlietpark met een brug verbonden ook toegankelijk voor auto nieuwbouwproject Vlietpark Noorden gemeente Nieuwkoop op Vlietpark werden parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd Huur- en koopwoningen opgeleverd project Vlietpark Nieuwkoop Vlietpark bestaande woningen zijn bijna allemaal vervangen door nieuwbouw Vlietpark woningtype met inpandige bergingen opgeleverde koopwoningen op Vlietpark Noorden nieuwe huurwoningen van woningbouwproject Vlietpark Noorden Vlietpark eengezinswoningen vervanging van bestaande woningen alle woningen van Vlietpark liggen aan het water Woningbouwproject Vlietpark (gemeente Nieuwkoop)

Herontwikkeling woningbouw Vlietpark, Noorden (Nieuwkoop)

De opdrachtgever, Woningstichting Nieuwkoop (WSN), in de gemeente Nieuwkoop, wil de woningen op het ‘eiland’ Vlietpark vernieuwen of verbeteren. Tevens ziet zij een goede gelegenheid om met deze oude woningen een bijdrage te leveren aan huisvesting voor de bestaande en toekomstige ouder wordende bewoners en huurders.

De bestaande bewoners worden nauw betrokken bij het vernieuwingsproces. Op Vlietpark staan 14 sobere en eenvoudige laagbouwwoningen, opgeleverd in 1954.
In de eerste fase van het project wordt eerst uitgebreid gekeken naar mogelijkheden om de bestaande woningen te behouden en te renoveren/verbeteren.
Met de nieuwe geldende woningbouweisen en die van het ‘Seniorenlabel’ wordt onderzocht of de bestaande casco’s zich lenen voor een hoog-niveau renovatie.
De aanbevelingen van het Seniorenlabel, nu ondergebracht in ‘Woonkeur’, willen mogelijk maken dat zoveel mogelijk ouder wordende bewoners in een zelfstandige woning kunnen blijven wonen. De woning moet dan zo gebouwd en ingericht zijn dat men met de veranderde fysieke gesteldheid van het ouder worden goed uit de voeten kan, ook als verzorging en hulp nodig zijn. Dit noemt men levensloopbestendig.
De woning is dan ook geschikt voor andere bewoners die kampen met een handicap.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bestaande woningen niet geschikt zijn voor een opwaardering naar de eisen van het Seniorenlabel/Woonkeur.
Met name de maatvoering en de constructie van de woningen zorgen voor problemen bij een andere indeling. De gewenste kwaliteit wordt tegen acceptabele kosten niet gehaald.
Er wordt vervolgens door WSN besloten om de bestaande woningen te vervangen door nieuwbouw.
De bewoners zijn niet enthousiast en vrezen te grote veranderingen. De bestaande woningen zijn immers weliswaar niet riant maar de huurprijs is laag en de locatie aan de Vliet is buitengewoon fraai.
Na het voorstelen van een aantal planvarianten voor nieuwe blokken met verschillende woningen, wordt het definitieve plan vastgesteld, waarin in principe de bestaande verkaveling wordt gehandhaafd met andere en grotere woningen

2431 AJ Noorden, Nederland

De nieuwe blokken volgen de bestaande binnenrooilijnen, maar zijn wel dieper, zodat grotere woningen mogelijk zijn.

Voor Blok A, aan de oostkant langs het water, wordt binnen ongeveer gelijke bloklengte 5 woningen (traveebreedte 6 meter) met een inpandige fietsberging (voorzijde) en een rechte trap (geschikt voor een plateaulift), en op de verdieping 3 slaapkamers ontworpen. Alle maten en de indeling zijn aangepast aan de levensloopgedachte.

Voor Blok B, langs de weg, worden bij de bestaande bloklengte 4 woningen (één meer dan nu) volgens het gebruikelijk eengezinstype, met 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een nader indeelbare zolderverdieping getekend.

Voor Blok C, langs het water van de Vliet, wordt zoveel mogelijk voldaan aan de aanbevelingen voor levensloopbestendige woningen. De woningen worden breed gemaakt (travee 7,1 meter) zodat op de begane grond alle primaire functies geplaatst kunnen worden. Naast de woonkamer en de keuken, ook de hoofdslaapkamer en de (grotere) badkamer. Op de verdieping zijn er nog 2 slaapkamers.

situatie_plattegrond_Vlietpark_uitvoering_verdeling_koop_huurwoningen