Extra vloer met glas

Verbouwing stadswoning in Amsterdam Sporenburg. Om meer ruimte te krijgen wordt er een nieuwe vloer gemaakt in een bestaande dubbelhoge ruimte. Daarin worden glaspanelen opgenomen om een ruimtelijk effect te krijgen, en er wordt een stalen spiltrap toegevoegd en een grote schuifpui naar het dakterras.

plan, ontwerp

In een woning het ‘Oostelijke Havengebied’ van Amsterdam, was ruimte voor een extra vloer, zodat er de mogelijkheid was een werkruimte annex woonruimte aan het buitenterras op de hoger gelegen verdieping te maken.
De opdrachtgever wilde echter voorkomen dat de hoge lichte ruimte die er aanvankelijk was geheel zou verdwijnen en dat er daarvoor in de plaats beneden een laag aandoende, donkere ruimte voor terug kwam.

De middelen om zoveel mogelijk licht op de benedenvloer te krijgen zijn het maken van trapopeningen en vides. De bewoner stelde direct voor ook vloerglas toe te passen, op zich in woningen geen gebruikelijke toepassing. Door de beperkingen in het oppervlak was met maken van echte vides niet erg economisch en zou ook op al die plaatsen vloerafscheidingen vereisen.
Binnen de grenzen van de beschikbare ruimte en het beoogde gebruik is er gekozen voor een ontwerp waarin er goed gebruik gemaakt wordt van de bestaande daglichttoetreding en waarin de lichte vides de benedenruimte verbijzonderen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

glas als vloer

Het toepassen van glas heeft relatief veel consequenties voor het ontwerp, de constructie en de uitvoering. Ook bij de bouwaanvraag blijkt het materiaal glas weinig voor te komen en extra aandacht te vragen.
Het materiaal zelf is op zich niet zo bijzonder. Met de techniek van het lagen maken in vlakglas is een plaat voor een vloertoepassing niet anders, wel veel dikker dan bij staande toepassingen. Glas is hard en erg sterk. Het is echter zo hard dat het, bij slanke toepassingen, ovre een bepaalde grens, niet buigt, maar breekt . Omdat glas zo weinig buigzaam is, als hout of staal, moeten voorzorgen voor abrupte breuk genomen worden. Het glas wordt daarom dikker gemaakt en zo toegepast dat het geen bijkomende spanningen opneemt.

uitvoering

Bij de keuze van glas in het vloeroppervlak is er impliciet ook een keuze gemaakt voor een hoog uitvoerings- en afwerkniveau. Niet alleen stelt het ongewone constructieve materiaal zijn speciale eisen van nauwkeurigheid, vlakheid en zeer geringe toegestane doorbuiging van de omgeving. Ook het esthetische aspect ligt op hoog niveau. Glas komt als compromisloos materiaal met name tot zijn recht in een fraai interieur. Dit is duidelijk ook de ambitie van de opdrachtgever. Met veel aandacht zijn er gezamenlijk overwogen keuzes gemaakt voor de toe te passen overige materialen, kleuren en elementen.
Het glas van Saint-Gobain werd apart geleverd en bleek bij het plaatsen onverwachte problemen op te leveren. Nadat steeds is gecontroleerd of de stalen oplegframes in alle richtingen recht en haaks waren, was het toch opvallend dat het glas dit keer afweek en opnieuw gemaakt moest worden. Ook het voorgeschreven rubber oplegband gaf ongewenste vlekwerking en is vervangen door een ander type.