Varianten op kavels

Op vrije kavels zijn er vele mogelijkheden voor de vorm, het beeld en het volume van vrijstaande woningen of aaneengesloten woningen.

Voor kavels gelden er meestal allerlei regels zijn die betrekking hebben op de maat van de woning, de positie en de vorm. Regelmatig wordt ook materiaalgebruik, kap- en dakvorm en andere stedenbouwkundige kenmerken voorgeschreven. Soms wordt ook een bouwstijl of karakter omschreven in bijvoorbeeld trefwoorden.

Om aan te geven hoe er binnen één ontwerp of casco verschillende mogelijkheden zijn voor gevels, daken, materialen en kleuren worden hier enkele voorbeelden gegeven.

Hieronder eerst een serie varianten voor een woonhuistype met drie verdiepingen en een inpandige garage. Steeds worden bij de twaalf verschillende gevels en opbouw, twee uitvoeringen en kleurstellingen gegeven.

Daarmee hebben we dus 24 verschillende woningen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hieronder een voorbeeld van een vrijstaande woning, in drie verschillende uitvoeringen. Door materiaal en kleur te variëren krijgt een huis een heel ander aanzien. Het huis bestaat uit twee verdiepingen. Het is (naar keuze) uitgebreid met een glazen serre, een meer gesloten aanbouw, en een opbouw met dakterras.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Bovenstaande ontwerpen zijn bedoeld als voorbeelden hoe een je op een kavel een woonhuis zou kunnen ontwerpen. Er zijn steeds allerlei mogelijkheden, in samenhang met de indeling en het gebruik.

Wij tekenen ontwerpen altijd op deze manier in 3D uit, dat wil zeggen dat er vanuit verschillende standpunten in perspectief naar een ontwerpvoorstel of variant gekeken kan worden. Er is ook direct te zien hoe de zon in het huis komt en waar de schaduw valt over het terrein of tuin.