Energiebunker in Hamburg

levert warmte voor 3000 woningen en stroom voor 1000. Kost 27 milj eur. Is dat duur? Ik denk dat dat wel meevalt. Grofweg € 9000 per woning, een relatief hoog bedrag. Ook nog eens 43 % van de kosten betaald door de EU. Maar het gaat wel om schone, duurzaam verkregen energie. Het project houdt de transformatie in van een groot betonnen monster uit de 2de wereldoorlog.

Het bouwwerk, ooit bedoelt als schuilbunker en torens voor afweergeschut, bestaat uit 80.000 m3 gewapend beton. Er is een energiecentrale ingebouwd die gebruikt maakt van Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas en Warmtekrachtkoppeling met behulp van biomassa (houtsnippers). Tevens staat er een grote watertank ingeschakeld, een buffervat (2000 kubieke meter) dat de warmte opslaat en de pieken en dalen in de vraag en de wisselende productie (zonnepanelen) opvangt. Dit is uniek.

Het is ondanks de flinke kosten een goed initiatief om een lokale energiecentrale te bouwen, in de stad. Er wordt ook lokaal afvalwarmte van een fabriek gebruikt. Er moeten meer van dit soort projecten in het kader van decentrale energie politiek gestart worden. Want, mind you, ook de reguliere Europese energiebedrijven ontvangen heel veel subsidie !