Passief of Energieneutraal

Is een woning volgens PassiefBouwen nu ook energieneutraal? En andersom?

Deze begrippen dekken elkaar niet. Het concept van Passief Bouwen (afkomstig van Passivhaus) bestaat langer en is een idee van eind jaren tachtig, waarbij met zo min mogelijk energieverbruik en zo min mogelijk machines een huis en een huishouden draaiend wordt gehouden. Alles binnen telt bijvoorbeeld mee om het huis warm te houden. Dan moet je heel dik isoleren en alles rondom luchtdicht maken. Het idee is vertaald in een aantal exacte eisen.

 

Van veel recenter datum is het begrip Energieneutraal. Het komt voort uit de gedachte dat je het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk zou moeten compenseren met duurzame energie. Vrij onlangs (2012) is door de overheid bepaald dat energieneutraal betekent dat de energieprestatiecoëfficiënt EPC van een gebouw gelijk moet zijn aan nul.

In de berekening van de EPC wordt alleen gekeken naar gebouwgebonden energiegebruik, dus de eigenschappen van het bouwwerk en alle (gunstige en ongunstige) installaties die bij de bouw geplaatst worden. Dus geen huishoudelijke apparatuur. Hoe beter een gebouw ‘presteert’, hoe lager de EPC. Nieuwbouwwoningen moeten nu voldoen aan de eis van een EPC van maximaal 0,6. Vaak wordt met geschikte installaties energie bespaart, zodat de eis gehaald wordt.

De EPC van passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4. Deze zijn dus niet energieneutraal. In 2015 wordt de EPC-eis verlaagd naar 0,4. En in 2020 zal de EPC voor woningen naar nul gaan. Het is overigens voorlopig nog zo’n zware en moeilijk te halen eis dat er nu gesproken wordt over bijna-energieneutraal als streven. Men hoopt dat de komende jaren de techniek om dat te realiseren betaalbaar wordt. Er komen studies over de haalbaarheid. Want elke 0,1 eraf gaat behoorlijk veel meer kosten.