Hoezo dam?

Wie bedenkt er nu om een dam in de Amstel te leggen? Gouden greep! Vandaag 738 jaar geleden kreeg Amsterdam tolontheffing van de graaf. Daar is bewijs van. De locatie Amestelledamme bestond toen al zeker tientallen jaren. De dam verbond beide kadeoevers met elkaar en verplichtte de scheepvaart om te stoppen en af te meren. Meer verkeer over de dam en in de stad, meer handel. The rest is history.

Ik heb me altijd afgevraagd wat er nu zo slim is aan het blokkeren van de doorvaart. Maar ik bedenk me dat de Amstel in verbinding stond met groot open water en dat een geheel of gedeeltelijke afsluiting de invloed van het water beheersbaarder maakte. Verder was het bouwen van een brug voor ruim verkeer van paarden en goederen in de Middeleeuwen nog echt een brug te ver. Een dam met in het midden een sluis of een niet te brede overkluizing was wel denkbaar.